Actua

Brandend actueel, alles wat leeft en een meerwaarde kan betekenen voor de huisarts en de huisartsenpraktijk. 

Blog

Intervisie huisartsen - voorjaar 2023
Geen attesten medicatietoediening meer in crèches
Overleg huisartsen kustregio
bsae zet HABO in de kijker
Uitbreiding neonatale screening met SMA