Ouderbegeleiding De Sleutel

25 augustus 2023

Ouderbegeleiding De Sleutel

De Sleutel, een Brugse organisatie die  zorg op maat aanbiedt voor mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs, heeft nu ook een aanbod voor ouders

De organisatie is gestart me een specifiek aanbod voor ouders met een kind met een problematiek of zorg van illegaal middelengebruik. Dit zowel voor ouders van minderjarige als voor volwassen kinderen

Deze begeleiding kan zowel individueel als in groep gevolgd worden.