Tweede oproep voor brede eerstelijnspraktijken

08 november 2022

Tweede oproep voor brede eerstelijnspraktijken

De oproep volgt grotendeels dezelfde logica en principes als de eerste oproep. Zo moet het minimaal gaan om een samenwerking tussen één of meerdere lokale besturen en huisartsen met een focus op bredere samenwerkingsverbanden. Projecten zullen moeten voldoen aan de duurzaamheids- en toegankelijkscriteria die gelden voor VIPA. 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot vrijdag 9/12/2022 om 10u.