Oproep extra alertheid kinkhoest

14 juli 2023

Oproep extra alertheid kinkhoest

Er zijn de laatste tijd meer vaststellingen van actieve kinkhoest bij kinderen. We willen daarom een oproep doen om extra alert te zijn bij patiënten met eventuele symptomen in de eigen praktijk en tijdens wachtdiensten.