MINTUS zoekt nieuwe CRA's

09 februari 2023

MINTUS zoekt nieuwe CRA's

In de 7 woonzorgcentra van Welzijnsvereniging Mintus, verspreid over het Brugs grondgebied, vinden zo'n 800 ouderen een warme thuis, waar ze zichzelf kunnen zijn en zich ontplooien met de steun van 931 medewerkers (755 FTE). 

Wegens pensionering zoekt Mintus 2 nieuwe Coördinerend en Raadgevende Artsen (CRA).

  • WZC Sint-Pietersmolenwijk, Rik Slabbinckstraat 3, 8000 Brugge. Dit nieuwe WZC opent de deuren op 2 mei 2023 en vervangt het huidige WZC Minnewater. 
  • WZC Zeventorentjes, Sint-Lucaslaan 50, 8310 Assebroek. 

De CRA staat in voor de organisatie van het multidisciplinair overleg, de coördinatie van het medisch en farmaceutisch beleid alsook van het infectiebeleid. Hij/zij doet dit in overleg met de directie en de teamcoaches van het WZC. 

De CRA kan tevens rekenen op de ondersteuning van de overkoepelende ouderenpsychologen van Mintus, de ouderenpsychiaters van AZ Sint-Jan waarmee Mintus een samenwerkingsakkoord heeft én de CRA's van de andere woonzorgcentra. 

Voor meer info kan je terecht op onderstaande knop of bij:

De directies van het WZC:

De CRA's van de andere WZC's: