Intervisie huisartsen - voorjaar 2023

03 februari 2023

Intervisie huisartsen - voorjaar 2023

Het afgelopen jaar gingen 2 intervisiegroepen door onder begeleiding van psycholoog Annemarie Makay. We kunnen dit gratis aanbieden dankzij een projectsubsidie van het Fonds Daniël Deconinck. Tot aan de zomer 2023 willen we deze intervisiegroepen verder zetten. 

Wat is intervisie wel? 

Een intervisiegroep is een kleine, besloten groep waarin je met collega's stilstaat bij je rol als professional en je eigen functioneren. Dit gebeurt aan de hand van meegebrachte casussen. Deze reflectie gaat verder dan medisch-inhoudelijk handelen, ook communicatie en samenwerking komen aan bod. Intervisie zorgt voor meer werkplezier, betere communicatie met collega's en een duidelijker beeld van de loopbaan. De intervisie wordt begeleid door een supervisor, Annemarie Makay.

Wat is intervisie niet? 

Een intervisiegroep is geen praatgroep. In een intervisiegroep worden geen oplossingen geboden door de begeleider. Een intervisiegroep is geen therapiegroep voor collega's met een burnout of een depressie. Wil je hier graag hulp bij, dan kunnen we je wel doorverwijzen. 

Wie kan deelnemen? 

Zowel deelnemers aan de vorige intervisiegroepen als nieuwe geïnteresseerden. 

Waar en wanneer? 

Praktijk binnenruimte, Ter Lo 40, 8310 Sint-Kruis. 

Telkens op donderdagnamiddag van 13u30 tot 15u30. 

  • 16 maart
  • 20 april
  • 11 mei
  • 15 juni

Maximum 7 deelnemers per sessie. 

Accreditering? 

Onder voorbehoud. 

Interesse? Mail naar maaike@habovzw.be en geef aan welke data je graag komt (één of meerdere zijn mogelijk).