Grote bevraging van bewoners woonzorgcentra gepland in 2023

25 november 2022

Grote bevraging van bewoners woonzorgcentra in 2023

Vanaf 2023 kunnen bewoners van Vlaamse woonzorgcentra hun mening geven over hoe zij de kwaliteit van leven, wonen en zorg ervaren. Daarmee wil het Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), in samenwerking met het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad een wetenschappelijk onderbouwd beeld krijgen over hoe bewoners en hun naasten de kwaliteit van leven, wonen en zorg ervaren in de Vlaamse Woonzorgcentra. 

Het project zal in verschillende fasen lopen. De resultaten van de bewonersbevragingen zijn voorzien voor het einde van 2024.